Onze expertise

 

Migraties:

 • MS desktop
 • Thin/Fat client
 • Backoffice
 • Bedrijfsystemen
 • Dataverbindingen
 • Databases

 

Implementaties:

 • Serveromgevingen
 • Desktopomgevingen
 • Data netwerken
 • Software inventarisatie en consolidatie
 • CMS, DMS, Financieel

 

Acquisities:

 • Hardware
 • Software
 • Productselectie
 • Aanbestedingen

 

Telefonie:

 • VOIP telefonie
 • Videoconferencing
 • Communicatie- en kosten analyses

 

Algemeen:

 • Programmamanagment
 • Projectmanagemant
 • Businessanalyses
 • Interimmanagement
 • Productmanagement
 • Informatiemanagement
 • Productontwikkeling
 • Coaching

 

Frameworks:

 • Prince2
 • ITIL
 • IT governance

Visie


 

Volgens het boekje?

Over succesvol programma- en projectmanagement bestaan ontelbare boeken die evenzoveel methodieken beschrijven. Toch blijkt in praktijk dat een groot deel van de uitgevoerde projecten niet het gehoopte succes brengt. Beloofde doelen worden niet gehaald, of voldoen niet aan de initiële wensen en eisen, het budget is fors overschreden of de planning loopt keer op keer uit. Met al die beschikbare kennis over projectmanagement is dit op zijn minst verbazend te noemen. Wat is hiervan de oorzaak?

Projectmanagement is geen exacte wetenschap. Het alleen inhoudelijk toepassen van een methodiek of structuur voor projectmanagement geeft net zo min een garantie op succes als projecten laten managen door bijvoorbeeld alleen materiedeskundigen. Het ad hoc introduceren van een projectmanagement methodiek kan zelfs averechts werken doordat de focus dan misschien alleen komt te liggen op projectdocumentatie of het volgen van de 'juiste' processen.

Maat- en mensenwerk

Projectmanagement is een combinatie van maatwerk, ervaring, kennis en vooral mensenwerk. Ervaren projectmanagers gebruiken die combinatie om projecten te managen. Elk project is uniek, en succes is afhankelijk van meerdere factoren. Zoals bijvoorbeeld van een goede voorbereiding. Deze begint met het opstellen van een heldere businesscase zodat vanaf de start duidelijk is wat het project gaat opleveren. Bij de uitvoering van projecten hanteren we een bewezen projectmanagementmethodiek. Dit kan een methodiek zijn die onze klanten al hanteren of onze eigen methodiek. We zorgen er voor dat op elk moment van het project er inzicht is in belangrijke projectparameters zoals voortgang, budget en eventuele wijzigingen. Daarnaast verdiepen we ons specifiek in uw situatie. We stemmen onze aanpak af op uw situatie, zoals het type organisatie, de bedrijfscultuur en het politieke krachtenveld.

Objectiviteit

Binnen een project spelen er altijd meerdere belangen. Deelnemers aan projecten hebben vaak een eigen doel en agenda. De opdrachtgever wil kosten binnen het budget houden, leveranciers willen zoveel mogelijk van hun diensten of producten afzetten. Beheerders eisen een eenvoudige beheeroplossing en de gebruikers willen zo snel mogelijk een werkbaar resultaat. Als deze belangen niet eerlijk en objectief worden gemanaged neemt de kans op succes snel af. We halen 'verborgen agenda's' boven tafel en zoeken naar eerlijke en werkbare compromissen, die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Ons enige belang is uw belang, projecten binnen tijd en budget naar tevredenheid afronden.

Draagvlak en beheer

Projectresultaten leveren niks op als ze niet worden geaccepteerd door hun gebruikers en beheerders. Daarom betrekken we vanaf de start van het project alle relevante partijen en creëren zo draagvlak. De project- en implementatiekosten zijn vaak maar een fractie van de uiteindelijke beheerkosten van ICT middelen. Een goede inbedding van het projectresultaat binnen uw beheerorganisatie is dus onontbeerlijk voor een lage beheerlast. Dit geeft ook de garantie dat na de beëindiging van het project exact de beheerkosten inzichtelijk zijn.

Sterke regie

'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden' is een bekend spreekwoord. Dat is zeker van toepassing bij complexe projecten. De stakeholders betrokken bij een project hebben nog wel eens wisselende- of tegenstrijdige agenda's. Door die in een vroeg stadium van het project te herkennen, te onderkennen en te managen vermindert het risico op mislukking. Soms moet daarom een niet haalbare agenda transparant en in overleg gewijzigd worden.  

Vakwerk

Er zijn in onze visie veel facetten die bijdragen aan het succesvol managen van projecten. Een paar daarvan hebben we hier kort beschouwd. Projectmanagement is een vak. Ons vak. Die vakkennis willen we met u delen en voor u inzetten. We managen al meer dan 20 jaar succesvol projecten voor overheid en bedrijfsleven. We helpen u met al uw programma's en projecten, vanaf het begin tot een succesvol einde. Rivendel ICT levert programma- en projectmanagers of ondersteunt uw eigen mensen door middel van begeleiding en coaching.Visie van Rivendel ICT

Contact

Zoeken

Login

Project kennissysteem

Vergroot de kans op succes van uw project met PASS!